July 17, 2024 11:28 PM
LOGO-HBIT

10 kesan buruk kecerdasan buatan

KECERDASAN buatan adalah hasil dari kemampuan akal manusia yang diberikan oleh Allah SWT sebagai anugerah dan amanah. Ia harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia, khususnya umat Islam dan perlulah selari dengan kehendak agama.

Namun begitu perlu juga diambil kira kesan yang bakal terbit dari penggunaan teknologi ini sebagai langkah berhati-hati dan pencegahan supaya ia tidak membawa manusia kepada kerosakan.

Antara kesan buruk yang mungkin timbul ekoran dari penggunaan kecerdasan buatan menurut Anur Al-Hadyd dalam portal Smartsiana ialah:

Pertama: Menggantikan Kerja Manusia

Kerja manusia boleh berubah dari semasa ke semasa terutamanya dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Salah satu faktor yang boleh mengubah cara kerja manusia dijalankan ialah penggunaan Kecerdasan Buatan (AI). Banyak tugas manusia kini boleh dilakukan oleh mesin hasil daripada kecerdasan buatan. Ini pasti akan membawa kepada pengangguran dan kehilangan pekerjaan bagi sebilangan besar orang.

Kedua: Isu Keselamatan

Isu keselamatan boleh timbul daripada sistem AI yang tidak dikawal dengan baik. Sebagai contoh, kerosakan yang tidak dapat diramalkan boleh disebabkan oleh sistem AI yang digunakan untuk membuat keputusan yang boleh membahayakan orang lain atau serangan siber yang boleh merosakkan sistem.

Ketiga: Diskriminasi

Dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, diskriminasi boleh berlaku, seperti kerja, rumah tangga, pendidikan, dan perkhidmatan awam. Kerana bias data mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh sistem AI, AI boleh menjadi sumber diskriminasi dalam masyarakat jika tidak digunakan dengan betul. Jika data yang digunakan untuk melatih sistem AI tidak mewakili, sistem AI mungkin membuat keputusan yang tidak adil terhadap sesetengah kumpulan orang. Ini dikenali sebagai bias data.

Keempat: Kebimbangan mengenai privasi

Semua orang mesti menghormati hak asasi manusia yang penting iaitu privasi. Hak individu untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat peribadi dan aktiviti yang dilakukannya termasuk dalam privasi. Privasi adalah penting semasa menggunakan AI.

Sistem AI yang tidak mengambil kira privasi individu boleh menyebabkan masalah; contohnya, AI yang digunakan untuk mengumpul data peribadi boleh menyebabkan masalah. Pihak yang tidak bertanggungjawab boleh menyalahgunakan data peribadi dengan mudah jika tiada dasar privasi yang ketat.

Kelima: Ketidakadilan dalam Sektor Ekonomi

Salah satu komponen penting pembangunan masyarakat ialah keadilan ekonomi. Penggunaan AI yang tidak seimbang dengan usaha pemerkasaan masyarakat boleh menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Sebagai contoh, jika hanya sebilangan kecil orang mempunyai keupayaan untuk membeli dan mengendalikan mesin AI, orang yang tidak mempunyai keupayaan ini akan menghadapi kesukaran untuk bersaing dalam pasaran kerja. Ini boleh menyebabkan masyarakat berpecah belah mengenai ekonomi.

Keenam: Kemerosotan dalam kecekapan perkhidmatan

Walaupun AI boleh meningkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan dalam beberapa situasi, penggunaan terlalu banyak AI boleh menyebabkan kualiti perkhidmatan menjadi lebih rendah. Sebagai contoh, pelanggan mungkin merasa kurang perhatian jika AI digunakan untuk menggantikan perkhidmatan pelanggan. Ini boleh berlaku kerana mereka tidak boleh bertanya atau bercakap dengan seseorang secara peribadi.

Ketujuh: Kebergantungan kepada teknologi

Jika tidak dikawal dengan betul, kebergantungan terhadap teknologi boleh menjadi berbahaya kerana jika AI digunakan terlalu banyak, ia boleh menyebabkan manusia menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga mereka tidak dapat beradaptasi dan menjadi lebih mandiri.

Jika tidak dikawal dengan betul, kebergantungan terhadap teknologi boleh menjadi berbahaya kerana jika AI digunakan terlalu banyak, ia boleh menyebabkan manusia menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga mereka tidak dapat beradaptasi dan menjadi lebih mandiri.

Kelapan: Mengurangkan interaksi sosial

Aspek sosialisasi juga boleh terjejas oleh penggunaan AI sekiranya terlalu banyak masa dihabiskan untuk menggunakan teknologi. Ini kerana manusia tidak cukup masa untuk bersosial secara langsung dengan orang lain dan mengganggu kemahiran bersosial seseorang.

Kesembilan: Hanya bertindak mengikut arahan

Jika arahan tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan semasa, sistem AI mungkin menghadapi masalah. Misalnya, jika sistem kecerdasan buatan hanya mengikut arahan dan mengabaikan hak asasi manusia, ia boleh melakukan perkara yang merugikan atau merugikan kelompok masyarakat tertentu.

Kesepuluh: Sistem AI yang terhad

Sumber data yang digunakan oleh sistem sangat mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh sistem AI. Jika sistem AI tidak dapat menangani situasi yang tidak dijangka atau mematuhi arahan, mereka boleh menimbulkan masalah. Ini boleh menyebabkan sistem AI tidak dapat menyelesaikan masalah dengan betul.

Apapun, tujuan dan niat penggunaan kecerdasan buatan ini amatlah penting untuk menentukan sama ada ia menghasilkan kebaikan atau keburukan. Justeru itulah iman amat penting dalam mengguna pakai teknologi yang timbul satu demi satu ini supaya kita tidak menjadi mangsa kepada hasil ciptaan sendiri.

Gambar hiasan: Gambar janaan kecerdasan buatan Bing Image Creator dengan arahan “A girl on the black and white railway station wearing red kebaya”.