July 18, 2024 12:05 AM
LOGO-HBIT

21 Jun – Suruhanjaya Cobbold dan Pembentukan Malaysia

Pada hari ini dalam tahun 1962, Laporan Suruhanjaya Cobbold yang mengandungi syor-syor bagi penubuhan Malaysia telah dikemukakan kepada Kerajaan British. Laporan setebal 175 muka surat ini telah diserahkan kepada Perdana Menteri British, Tuan Harold Macmillan.

Suruhanjaya Cobbold telah dibentuk dengan tugas utama untuk meninjau pendapat rakyat di negeri Sabah dan Sarawak mengenai kemasukan negeri-negeri tersebut ke dalam Persekutuan Malaysia. Suruhanjaya ini memainkan peranan penting dalam memastikan suara rakyat Sabah dan Sarawak diambil kira dalam proses pembentukan negara baru tersebut.

Laporan Suruhanjaya Cobbold dibahagikan kepada beberapa bahagian utama. Pertama, ia mengandungi syor-syor mengenai perkara-perkara umum yang tertentu. Kedua, ia merangkumi syor-syor yang dibuat oleh dua wakil British, Sir Anthony Abell dan Sir David Watherston. Ketiga, laporan ini juga mengandungi syor-syor yang dibuat oleh dua wakil Malaysia, Datuk Wong Pow Nee dan Encik Mohamed Ghazali bin Shafie. Selain itu, terdapat juga ringkasan syor-syor dalam seksyen B dan C serta ulasan-ulasan yang dibuat oleh Pengerusi Suruhanjaya, Lord Cobbold.

Hasil daripada laporan ini, rundingan damai telah diadakan di London. Rundingan ini berakhir dengan persetujuan Kerajaan British untuk menyerahkan kedaulatan Sabah dan Sarawak bagi dimasukkan ke dalam gagasan Malaysia. Persetujuan ini merupakan satu langkah penting dalam pembentukan Malaysia yang secara rasmi ditubuhkan pada 16 September 1963.

Laporan Suruhanjaya Cobbold bukan sahaja mencerminkan pandangan dan harapan rakyat Sabah dan Sarawak, tetapi juga memastikan bahawa proses pembentukan Malaysia dilakukan secara adil dan inklusif. Dengan persetujuan ini, Malaysia terbentuk sebagai sebuah negara yang menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura (yang kemudian keluar dari Malaysia pada tahun 1965). Suruhanjaya Cobbold telah memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan dan kejayaan pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.

Sumber – Arkib Negara