July 18, 2024 1:05 AM
LOGO-HBIT

4 Julai – Pengistiharan Prinsip Prinsip Perlembagaan

Pada hari ini dalam tahun 1992, Prinsip-Prinsip Perlembagaan yang telah diperkenankan oleh Yang DiPertuan Agong dan enam Raja Melayu telah diisytiharkan. Perisytiharan penting ini telah ditandatangani oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu, Engku Dato’ Ibrahim Engku Ngah dalam satu majlis yang diadakan dengan penuh istiadat di Istana Negara. Pengisytiharan tersebut merangkumi 10 perkara yang secara terperinci menggariskan perilaku dan tanggungjawab Raja-Raja Melayu. Antara perkara penting yang dinyatakan dalam pengisytiharan ini termasuklah penglibatan Raja-Raja dalam perniagaan, politik, pelantikan Menteri Besar, dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

Pengisytiharan ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan dan membetulkan salah tafsiran yang sering timbul berkaitan kedudukan, status, kuasa, dan hak-hak keistimewaan Raja-Raja Melayu. Sebagai institusi yang mempunyai sejarah dan peranan yang penting dalam sistem pemerintahan negara, adalah perlu untuk memastikan bahawa semua pihak memahami dengan jelas batasan dan tanggungjawab Raja-Raja Melayu. Prinsip-Prinsip Perlembagaan yang diisytiharkan ini bukan sahaja bertindak sebagai garis panduan tetapi juga sebagai landasan dalam memastikan kelancaran sistem pemerintahan dan pentadbiran negara.

Salah satu aspek utama yang ditekankan dalam pengisytiharan ini adalah mengenai penglibatan Raja-Raja dalam bidang perniagaan dan politik. Peraturan ini penting bagi mengelakkan sebarang konflik kepentingan yang mungkin timbul serta memastikan bahawa Raja-Raja kekal sebagai simbol perpaduan dan kestabilan bagi seluruh rakyat. Selain itu, pengisytiharan ini juga menetapkan prosedur dan kriteria bagi pelantikan Menteri Besar dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang mana ia mesti dilakukan berdasarkan kelayakan dan merit, serta mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub dalam perlembagaan.

Pengisytiharan Prinsip-Prinsip Perlembagaan ini juga menegaskan tentang peranan Raja-Raja sebagai penjaga adat istiadat Melayu dan agama Islam. Ini termasuk tanggungjawab mereka dalam memelihara serta mempromosikan nilai-nilai tradisional dan keagamaan yang menjadi asas kepada identiti dan budaya masyarakat Melayu. Peranan ini adalah amat penting dalam memastikan kesinambungan warisan dan tradisi yang telah diwarisi sejak turun-temurun.

Selain itu, pengisytiharan ini juga menekankan pentingnya Raja-Raja untuk sentiasa bersikap adil dan saksama dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini termasuk dalam membuat keputusan yang melibatkan kepentingan awam, di mana Raja-Raja perlu memastikan bahawa setiap tindakan yang diambil adalah demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat jelata. Prinsip keadilan dan kesaksamaan ini adalah selaras dengan nilai-nilai murni yang dianjurkan oleh agama Islam dan adat Melayu.

Secara keseluruhannya, Prinsip-Prinsip Perlembagaan yang diisytiharkan pada tahun 1992 ini adalah satu langkah penting dalam memastikan bahawa sistem pemerintahan beraja di Malaysia terus relevan dan berfungsi dengan efektif dalam konteks negara moden. Ia menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi Raja-Raja Melayu dalam menjalankan peranan mereka, sambil memastikan bahawa hak-hak dan keistimewaan mereka dihormati dan dipelihara. Perisytiharan ini juga menegaskan komitmen Raja-Raja Melayu untuk terus berkhidmat dengan penuh integriti dan dedikasi demi kepentingan rakyat dan negara.

Dengan adanya pengisytiharan ini, ia dapat menjadi panduan yang jelas dan berkesan dalam memastikan bahawa institusi beraja di Malaysia terus memainkan peranan penting dalam sistem pemerintahan negara, serta memastikan kestabilan dan keharmonian dalam masyarakat. Prinsip-Prinsip Perlembagaan ini juga mencerminkan keprihatinan dan tanggungjawab Raja-Raja Melayu terhadap masa depan negara, serta kesediaan mereka untuk terus menyumbang ke arah pembangunan dan kemajuan Malaysia yang lebih cemerlang.

Sumber – Arkib Negara