OLEH ROKIAH ISMAIL PERJALANAN hidup ini umpama pelepah kelapa, yang di bawah akan gugur dahulu kerana lebih tua, diikuti lapis berikutnya satu demi satu. Peribahasa pelepah muda jangan ketawakan pelepah tua yang gugur mengingatkan kita supaya sentiasa hormat dan menghargai yang lebih tua kerana suatu masa nanti yang muda pun akan sampai waktu tuanya. Warga […]

Read more