APA jawapan yang anda berikan sekiranya seseorang bertanya benarkah Allah itu wujud? Tahap kepercayaan manusia yang pelbagai sering menuntut pembuktian terhadap segala fenomena yang terpampang di depan mata. Bagi mereka yang terbuka mata hatinya dan menerima hidayah Allah, pengabdian dan kepatuhan tidak memerlukan sebarang bukti. Mereka beriman tanpa syarat. Namun sifat manusia yang berkecenderungan mengetahui […]

Read more