MENYEBARKAN dakwah adalah tanggungjawab yang perlu dijadikan salah satu cara hidup setiap orang Islam, sama ada ia dilakukan dalam bentuk individu, berjemaah ataupun melalui institusi tertentu. TV AlHijrah sebagai sebuah media berbentuk audiovisual mengambil peluang yang sangat besar ini untuk mendekati masyarakat melalui siaran rancangan yang sudah pun dirangka khas menepati usaha dakwah dan menerapkan […]

Read more