June 24, 2024 6:51 PM
LOGO-HBIT

Ensiklopedia Empat Khalifah: Asas Pembentukan Sistem Politik Islam

Era Khulafa’al-Rasyidin merupakan zaman yang sangat penting dalam sejarah Islam. Ia menjadi asas kepada pembentukan sistem politik Islam yang kita kenali hari ini. Bagi umat Islam, mengetahui sirah atau sejarah Khulafa’al-Rasyidin adalah sebahagian daripada tuntutan akidah. Ahli Sunnah Waljamaah memuliakan dan mengiktiraf keempat-empat sahabat yang menjadi Khulafa’al-Rasyidin ini. Walaupun mereka bukanlah maksum seperti para nabi dan rasul, Allah telah memuliakan mereka dengan pelbagai kemuliaan.

Zaman Khulafa’al-Rasyidin, bersama-sama dengan zaman para sahabat, tabiin, dan tabi tabiin, merangkumi tiga kurun terbaik dalam sejarah Islam. Kurun-kurun ini penuh dengan pelajaran dan ibrah yang boleh dijadikan panduan hidup. Di antara ketiga-tiga kurun tersebut, zaman para sahabat adalah yang terbaik, dan paling utama adalah zaman Khulafa’al-Rasyidin.

Buku ini memaparkan sejarah Khulafa’al-Rasyidin dengan cara yang unik dan mendalam. Ia tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi juga menunjukkan bagaimana sejarah boleh dibaca dan difahami melalui perspektif Khulafa’al-Rasyidin. Isi kandungan buku ini sepenuhnya selaras dengan akidah Ahli Sunnah Waljamaah, serta kaedah fiqah dan mazhab tasawuf mereka. Melalui pembacaan buku ini, pembaca akan mendapati banyak pengajaran dan iktibar yang boleh diambil untuk memahami realiti kehidupan yang sebenar.

Perlancaran Buku Ensiklopedia Empat Khalifah di PBAKL 2024 baru baru ini

Penulis buku ini, Muhammad Alif Fitri Abdul Halim, berasal dari Perak. Beliau kini sedang menyelesaikan pengajian peringkat sarjana di Institut Islam Hadhari dalam bidang peradaban Islam sejak tahun 2021. Selain itu, beliau berkhidmat sebagai pensyarah dan eksekutif di Akademi Kajian Ketamadunan (AKK) di Kolej Dar-al-Hikmah (KDH).

Minat utama beliau adalah dalam penulisan dan pengkajian, dengan pengkhususan dalam artikel dan buku. Sehingga kini, beliau telah menulis sebanyak 13 buku yang merangkumi genre terjemahan, travelog, dan sejarah.

Melalui buku ini, Muhammad Alif Fitri Abdul Halim bukan sahaja memperkenalkan pembaca kepada sejarah Khulafa’al-Rasyidin tetapi juga menunjukkan betapa relevannya pengajaran dari zaman tersebut kepada kehidupan kita hari ini. Buku ini adalah satu sumbangan penting dalam usaha memahami dan menghayati sejarah dan sistem politik Islam.