MENJADIKAN Islam sebagai cara hidup bermaksud mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai agama dalam setiap bidang kehidupan termasuklah politik. Mengasingkan politik dengan konsep dan adab berpolitik mengikut syariat boleh menjurus seseorang kepada penyalahgunaan agama untuk kepentingan peribadi atau kelompok tertentu. Ini termasuklah memanipulasi ajaran agama untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Untuk […]

Read more