MENURUT para ulama, kelebihan berinfaq pada bulan Ramadan adalah lebih besar daripada bulan-bulan lain. Seperti mana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam Bukhari, yang bermaksud: “Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan Baginda lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Qur’an. Dan kedermawanan Rasulullah […]

Read more