TARIKH 27 Rejab menjadi saksi sebuah peristiwa yang mencarik adat dan mencabar fakulti akal manusia. Pada waktu kenderaan termoden seperti unta dan kuda digunakan untuk perjalanan, masyarakat pada zaman itu dikejutkan berita Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan maha jauh; dari bumi ke langit ketujuh dengan kenderaan yang tidak pernah dilihat manusia, buraq hanya dalam kadar […]

Read more