PENINGKATAN penonton adalah salah satu penunjuk kejayaan bagi sesebuah stesen televisyen. Rancangan pilihan penonton pula memainkan peranan penting dalam penjenamaan stesen dan juga rujukan pengiklan untuk mencapai golongan sasaran. Bagi sebuah stesen berkonsepkan Islam, pertambahan penonton yang memilih rancangan berbentuk keagamaan dan kerohanian menandakan jumlah sasaran dakwah sudah semakin meluas. Ini satu petanda yang baik […]

Read more